Welkom op de website van Maloush Köhler

Tolk gebarentaal

Wat doet een tolk?

 • Een tolk gebarentaal vertaalt van het Nederlands naar de Nederlandse Gebarentaal (NGT) of naar het Nederlands met Gebaren (NmG) of naar Vierhandengebaren (VHG).
 • Een tolk gebarentaal vertaalt soms ook vanuit de NGT of het NmG naar het Nederlands.
  Dit heet stemtolken.
 • Een tolk gebarentaal vertaalt in principe alles wat wordt gezegd.
  Ook hoorbare onderonsjes, ter plaatse gevoerde telefoongesprekken
  en belangrijke geluiden uit de directe omgeving.
 • Een tolk is geen deelnemer aan het gesprek.
  Zij is uitsluitend een hulpmiddel om de communicatie soepel te laten verlopen.
 • Een tolk gebarentaal heeft zwijgplicht.

Waar kun je een tolk inzetten?

 • Een tolk gebarentaal kan ingezet worden op alle plaatsen waar een tolk nodig is.
  Vaak zullen dit gesprekken tussen (één of meer) horenden en (één of meer) doven zijn.
 • Maar een tolk kan ook ingezet worden bij gesprekken tussen doven.
  Bijv. als sommige doven alleen NGT gebruiken, en anderen juist alleen NmG beheersen.