Welkom op de website van Maloush Köhler

Tolk gebarentaal

Let op: Over wijzigingen van tolkvoorzieningen vanaf januari 2009 staat meer op NBTG

Voor een snel antwoord kunt u ook chatten met Menzis of UWV!

Alle doven en zwaar slechthorenden in Nederland hebben recht op vergoeding van tolkuren.

De vergoeding van een tolk Gebarentaal is verdeeld in drie verschillende soorten situaties. Voor elke situatie moet u de tolkvergoeding bij een andere instantie aanvragen.

1. Leefsituatie

Een tolk Gebarentaal in de leefsituatie is bedoeld voor alle privé-situaties.
Bijvoorbeeld: bezoek aan dokter of notaris, huwelijk, kerkdiensten, ouderavonden, cursus in privé-sfeer enz.
Zoals een bezoek aan de dokter of notaris, een huwelijk, kerkdiensten, ouderavonden, enz.
Het is voor elke situatie waarin u in de privé-situatie een tolk Gebarentaal nodig heeft.
Tolkuren voor de leefsituatie kunt u aanvragen bij het Menzis zorgkantoor.

Daar kunt u een aanvraagformulier vinden dat u moet invullen.
U heeft een verklaring nodig van de audioloog of KNO-arts, waarmee u uw gehoorverlies kunt aantonen.
Of een verklaring dat u dovenonderwijs volgt of gevolgd heeft.
Voor leefsituaties hebben doven recht op 30 tolkuren per jaar. Doofblinden hebben recht op 168 uren per jaar.
Er kunnen geen uren worden meegenomen naar een volgend jaar.
De vergoeding voor tolkuren in de leefsituatie hoeft u maar één keer aan te vragen bij het zorgkantoor.
Volgens de huidige regelgeving blijft uw vergoeding uw hele leven geldig.
Op aanvraag en met een goede reden worden vaak extra uren toegekend.

2. Werksituatie

Een tolk Gebarentaal in de werksituatie is bedoeld voor alle situaties op het werk.
Bijvoorbeeld: vergadering, werkoverleg, functioneringsgesprek, personeelsbijeenkomst, congres, enz.
Er wordt in principe max. 15% van het totaal aantal uren dat u werkt toegekend.
Dus als u 36 uur per week werkt, dan krijgt u in principe max. 5,4 tolkuren per week toegekend.
Tolkuren voor de werksituatie kunt u aanvragen bij het UWV.

3. Onderwijssituatie

Een tolk Gebarentaal in de onderwijssituatie is bedoeld voor alle situaties op uw opleiding.
Bijvoorbeeld: lessen, colleges, werkcolleges, schoolreisje enz.
Voorwaarde is wel dat u een opleiding volgt aan een reguliere onderwijsinstelling (voor horenden).
Tolkuren voor de onderwijssituatie kunt u aanvragen bij het UWV. Het UWV beslist of u in aanmerking komt voor een tolkvoorziening in de onderwijssituatie en zo ja, voor hoeveel uren.

N.B. Houd er rekening mee dat het aanvragen van een tolkvoorziening enkele weken kan duren!