Welkom op de website van Maloush Köhler

Tolk gebarentaal

Links aanbevolen door Maloush

Gebarentaal

Tolken

  • TOLKNET - Bemiddelingsbureau waar u tolken kunt aanvragen.
  • NBTG - Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG)
  • RTG - Register van Tolken Gebarentaal. Ik sta onder Nr. 399

Opleiding tot tolk

Tolkvoorziening aanvragen

  • UWV - UWV voor werk- en onderwijsuren.
  • MENZIS - Menzis zorgkantoor is verantwoordelijk voor de leefuren

Belangenorganisaties

Overige